Niemiecko - polskie stypendium dla dziennikarzy

Fundator: IJP Internationale Journalisten-Programme e.V.
Deadline: Czekamy na nowy termin
Niemiecko-polskie stypendium dla dziennikarzy - Internationale Journalisten-Programme.

Konkurs stypendialny dla młodych dziennikarzy z Polski. Nagrodą dla trzech zwycięzców będzie dwumiesięczny staż w niemieckim medium i pula 3.500 euro.

Międzynarodowe Programy Dziennikarskie sponsorują stypendia dla młodych dziennikarzy. Oparte na bilateralnych zasadach wymiany uczestników, umożliwiają poznanie kraju przez pryzmat pracy w renomowanych mediach. Stypendium daje możliwość odnalezienia się w nowym, zagranicznym środowisku pracy i zdobycia wielu nowych doświadczeń.

Stypendia
Program stypendialny rozpoczyna się pod koniec września czterodniowym spotkaniem inauguracyjnym w Hamburgu. Bezpośrednio po nim uczestnicy udają się do miast, w których odbędą swoje ośmiotygodniowe staże. Miejsce praktyk zapewniają organizatorzy, po wcześniejszym przedyskutowaniu go z uczestnikiem stypendium. Program nie kończy się po dwóch miesiącach - wszyscy absolwenci są zaproszeni do udziału w późniejszych spotkaniach organizowanych przez IJP. Uczestnicy otrzymują jednorazowo stypendium w wysokości 3.500 euro. Ta kwota powinna pokryć koszty podróży, wyżywienie i mieszkanie. W miarę potrzeby IJP oczekuje od uczestników własnego wkładu finansowego. Nie przewidziano wynagrodzeń w miejscach pracy. Polscy stypendyści nie tylko pracują gościnnie dla niemieckich redakcji, ale i przesyłają informacje rodzimym redakcjom w Polsce.

Kto może wziąć udział:
O stypendium mogą się ubiegać dziennikarze między 23 i 35 rokiem życia, którzy współpracują z mediami na stałe lub jako wolni strzelcy: na zasadzie wolontariatu, jako dziennikarze, reporterzy lub redaktorzy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 15 kwietnia 2014 r. 
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Do formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie www.ijp.org/doenhoff) należy dołączyć:
- CV wraz ze zdjęciem,
- list motywacyjny,
- opinię redaktora naczelnego/ szefa działu(będącą jednocześnie dowodem przyznania urlopu na czas stypendium i dokumentem potwierdzającym umiejętności dziennikarskie stypendysty),
- maksymalnie 4 próbki tekstu. Dziennikarzy radiowych i telewizyjnych prosimy o przysyłanie spisanych fragmentów ich relacji(nie przyjmujemy taśm z nagraniami).
- potwierdzenie znajomości języka niemieckiego(certyfikaty, świadectwa szkół językowych)
- w zgłoszeniu prosimy uwzględnić media, w których kandydat chciałby odbyć swój staż.

Więcej informacji: www.ijp.org lub pod adresem: ebel@ijp.org.
Regulamin

Fundator

IJP Internationale Journalisten-Programme e.V.email: office@ijp.orgwww: http://www.ijp.orgPostfach 31 07 4610637 Berlintel.: 040 / 1805 7118