Ojczysty – dodaj do ulubionych

Fundator: Narodowe Centrum Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskimCele programu
Celem strategicznym programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.Dofinansowywane działania
- projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
- projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;
- strony i portale internetowe promujące język, popularyzujące wiedzę o języku polskim, zawierające treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Termin realizacji działań - od 9 marca do 15 listopada 2015 r.Kto może aplikować
Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Aplikacja odbywa się po przez system EBOI.

Planowany budżet programu: 1 mln zł.

Minimalna kwota, o którą można wnioskować to 10.000 zł, maksymalna: 75.000 zł.
Dofinansowanie wynosi 90% planowanego budżetu zadania.Termin składania wniosków upłynął: 13 stycznia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

(wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do 30 grudnia 2014 r. zostaną powiadomieni o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych)

Dodatkowe informacje:
www.jezykojczysty.pl
Regulamin

Fundator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101