Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE

Fundator: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.

Staże odbywają się głównie w Dyrekcji Badań i Dokumentacji, w służbie kontaktów z mediami i informacji, w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń i w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych.

Kto może aplikować
Osoby posiadające dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego.

Ze względów administracyjnych wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego.

Jak aplikować
Należy wypełnić, a następnie wydrukować i przesłać formularze znajdujące się na stronie Trybunału.

Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji.

Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Do jego odbycia potrzebna jest taka znajomość języka francuskiego, która pozwala na czytanie tekstów.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
· 30 września dla staży trwających od 1 marca do 31 lipca;
· 30 kwietnia dla staży trwających od 1 października do 28 lutego.

Więcej informacji

Fundator

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiejwww: http://curia.europa.eu/Sekretariat TrybunałuRue du Fort NiedergrünewaldL-2925 Luxembourgtel.: (352) 4303-1fax: (352) 43 37 66