Praktyki w NATO

Fundator: NATO
Deadline: Czekamy na nowy termin

Kwatera Główna NATO w Brukseli oferuje studentom i absolwentom studiów wyższych możliwość odbycia sześciomiesięcznych staży w swoim biurze w Brukseli, agencjach i organach.

Cele programu
- Umożliwienie organizacji wykorzystanie potencjału młodych absolwentów studiów i studentów
- Umożliwienie praktykantom poznanie działania NATO
- Dywersyfikacja zatrudnienia
- Promocja Sojuszu w krajach stowarzyszonych

Co oferuje NATO?
- Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku
- Odbycie praktyk w jednym z oddziałów NATO 
- Wynagrodzenie w wysokości 800 euro miesięcznie brutto

Oprócz Kwatery Głównej NATO praktyki można odbyć w następujących Agencjach i organach NATO.

O staż mogą ubiegać się studenci lub absolwenci studiów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), którzy:
- mają ukończone co najmniej 21 lat,
- pochodzą z państwa członkowskiego NATO,
- ukończyli co najmniej dwa lata studiów wyższych,
- biegle posługują się jednym z roboczych języków NATO (angielski lub francuski) - znajomość drugiego języka obcego będzie mile widziana,
- zatroszczą się o ubezpieczenie zdrowotne oraz dopełnienie wszelkich formalności z władzami belgijskimi.

Odbycie stażu uzależnione jest od wydania przez krajowe władze bezpieczeństwa certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.

Terminy staży
Podania przyjmowane są wiosną, staż można rozpocząć we wrześniu lub marcu następnego roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sojuszu.

Termin zgłoszeń upłynął: 18 kwietnia 2017 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

NATOemail: internships@hq.nato.intwww: http://www.nato.int/Permanent Representation of Belgium to NATO (BELOTAN)Boulevard Leopold III1110 Brussels, Belgium