Praktyki w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

Fundator: Przedstawicielstwo Komisji europejskiej w Polsce
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program praktyk oferuje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej.

Praktyki można odbywać w czterech działach:
- Komunikacji
- Politycznym
- Prasowym
- Sekcji językowejWarunki rekrutacji
Wszyscy kandydaci powinni być studentami co najmniej trzeciego roku lub absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2, a w przypadku kandydatów na praktyki do działu politycznego minimum C1. Warunkiem odbycia praktyk jest również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymiar czasowy praktyki
Wymagana jest dyspozycyjności w wymiarze 30 godzin tygodniowo, przez co najmniej 4 tygodnie w okresie od października 2015 r. do lutego 2016 r.

Zgłoszenia
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) należy wysyłać na adres COMM-REP-WAW-PRAKTYKI@ec.europa.eu. Należy także załączyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. dyplom, świadectwo, zaświadczenie ze studiów). W tytule oraz treści maila prosimy zaznaczyć wybrany dział, w którym miałaby się odbyć praktyka.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Termin zgłoszeń
Nie ma określonego terminu zgłoszeń, jednak ze względu na duże zainteresowanie organizator sugeruje jak najwcześniejsze aplikowanie o przyjęcie na praktykę, która odbywa się w podanym wyżej okresie.Więcej informacji

Fundator

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsceemail: comm-rep-poland@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htmCentrum Jasnaul. Jasna 14/16a00-041 Warszawatel.: (22) 556 89 89fax: (22) 556 89 98