Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Fulbrighta, administrowany przez Komisję ds. Wymiany Naukowej pomiędzy USA, Belgią i Luksemburgiem, finansowany przez Departament Stanu USA i Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oferuje rocznie około 8 grantów dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i około 12 grantów dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną do wykorzystania w krajach członkowskich UE.Granty na badania po doktoracie:

 • Osiem rocznych grantów dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady dotyczące UE lub stosunków UE-USA

 • Cztery granty semestralne na badania związane z tematyką unijną lub stosunkami UE-USA w jednej z akredytowanych instytucji w USA

 • Znalezienie uczelni leży w gestii kandydata

 • Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900 dolarów, koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty wizy. Granty są wypłacane przez 3 miesiące, maksymalnie jeden rok akademicki.


Termin nadsyłania wniosków: 1 lutego na wnioski wstępne i 1 marca na kompletną aplikację.
Granty na wykłady akademickie
:

 • Trzy semestralne granty dla osób po doktoracie na wykłady związane z tematyką unijną na wybranych uniwersytetach w USA

 • Wybrani kandydaci zostaną przydzieleni do odpowiednich instytucji

 • Szczegółowe informacje dotyczące uniwersytetów pragnących przyjąć wykładowców z UE są dostępne w grudniu każdego roku

 • Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900 dolarów, koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty wizy

 • Zainteresowani kandydaci powinni bezzwłocznie nadsyłać swoje wstępne zgłoszenia


Termin nadsyłania wniosków: 1 lutego na wnioski wstępne i 1 marca na kompletną aplikację.Granty na studia lub badania przed doktoratem:

 • Jeden grant w wysokości 30000 dolarów na studia doktoranckie na akredytowanym uniwersytecie w USA

 • Grant można przeznaczyć na studia związane ze sprawami unijnymi lub stosunkami UE-USA

 • Grant obejmują miesięczne stypendium, częściowe lub całkowite opłacenie czesnego koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty wizy

 • Grant jest przewidziany na jeden rok akademicki

 • Zainteresowani kandydaci powinni bezzwłocznie nadsyłać swoje wstępne zgłoszenia


Termin nadsyłania wniosków: 1 lutego na wnioski wstępne i 1 marca na kompletną aplikację.Uprawnieni kandydaci:

 • - są obywatelami UE,

 • - legitymują się odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym,

 • - osiągają wyróżniające się wyniki,

 • - znają biegle język angielski,

 • - nie pracowali i nie pracują w instytucjach unijnych.


Wnioski były przyjmowane od 1 listopada 2014 r., na okres aplikacyjny 2015-2016.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

Komisja ds. Wymiany Naukowej pomiędzy USA, Belgią i Luksemburgiememail: adviser@fulbright.bewww: http://www.fulbright.beCommission for Educational Exchange between the United States, Belgium, and LuxembourgRoyal LibraryKeizerslaan 4 Boulevard de l'EmpereurB-1000 Brusselstel.: +32-2-5195772fax: +32-2-5195773

Koordynator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824