Program Kariera – staże dla studentów i absolwentów

Fundator: Polska Rada Biznesu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Kariera to elitarny program staży studenckich realizowany przez Polską Radę Biznesu i przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.Stażyści zostaną wyłonieni na drodze konkursu. Na zwycięzców czeka co najmniej 40 miejsc stażowych w dużych i znanych na rynku firmach.Uczestnicy
O udział w stażach mogą aplikować studenci III roku studiów licencjackich i inżynierskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, III, IV, V roku studiów magisterskich jednolitych oraz absolwentów, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 30. roku życia. Nie jest ważny kierunek ani tryb studiów.Etapy konkursu
Konkurs składa się z III etapów- Etap I – 1) wybór oferty stażowej http://www.programkariera.pl/oferty-stazy od jednej do maksymalnie pięciu firm. Pierwszy wybór będzie brany pod uwagę w pierwszej kolejności. 2) Wykonanie wybranego case study. 3) Wypełnienie formularza aplikacyjnego, do którego należy załączyć rozwiązane zadanie oraz cv.- Etap II – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury na staż, z kandydatem skontaktuje się osoba z działu HR danej firmy, zapraszając na rozmowę rekrutacyjną.- Etap III – wyłonienie laureatów. Każdy z uczestników otrzyma informację zwrotną na temat wyników rekrutacji.Case study
Wymogi formalneCase study nie może był krótszy niż 1 strona i nie dłuższy niż 5 stron standardowego maszynopisu lub nie krótszy niż 5 slajdów i nie dłuższy niż 15 slajdów w programie PowerPoint. Rozwiązanie zadania może zostać przesłane w następujących formatach: .doc, .ppt, .xls, .pdf. Rozwiązanie case study musi być samodzielną pracą kandydata.Wytyczne
Zadanie powinno być rozwiązane w sposób ciekawy, pomysłowy, kreatywny, podkreślający wiedzę kandydata. Powinno również brać pod uwagę kryteria, które mogą być istotne dla profilu i działu firmy, do której aplikuje kandydat.Casy study zostanie sprawdzone przez działy HR poszczególnych firm, które oferują staże w ramach aktualnej edycji Programu Kariera.Termin odbywania staży
Oferty poszczególnych firm zawierają informacje na temat okresu staży. Istnieje jednak możliwość uzgodnienia z firmą terminu dogodnego dla obu stron.Zasady udziału
Każda firma powinna podpisać z wybranym kandydatem umowę (umowa o staż, o dzieło, zlecenia itp.) oraz zapoznać z programem staży. Staże muszą trwać co najmniej 6 tygodni.Laureaci tegorocznej edycji zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w bezpłatnym Dniu Wykładowym, który odbędzie się w Warszawie. Osobom spoza Warszawy zostaną zakwaterowane w hotelu, nie ponosząc w związku z tym żadnych kosztów.Termin aplikowania upłynął
18 maja 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatoraWięcej informacji
kontakt: tel.: +48 22 523 66 11, e-mail: a.krupa@prb.pl

Fundator

Polska Rada Biznesuemail: rada@prb.plwww: http://prb.plAl. Ujazdowskie 1300-567 Warszawatel.: 22 523 66 11fax: 22 523 66 14