Program Młodych Specjalistów Banku Światowego

Fundator: Bank Światowy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.

Program jest przeznaczony dla wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych osób, specjalistów w dziedzinach istotnych dla działalności Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie, urbanistyka, zasoby naturalne, rolnictwo itp.) w obszarach związanych z korporacyjną działalnością tej instytucji, takich jak komunikacja, technologie informatyczne, zasoby ludzkie i finanse przedsiębiorstw.

Kandydaci muszą wykazać się swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju, osiągnięciami akademickimi i zawodowymi oraz zdolnościami przywódczymi. Ceniąc różnorodność w miejscu pracy, Bank Światowy zachęca do aplikowania wykwalifikowane kobiety i mężczyzn z różnych środowisk zawodowych/ akademickich oraz z różnych kręgów kulturowych.

Wybrani młodzi specjaliści podpiszą 5-letni kontrakt i spędzą 24 miesiące odbywając zorganizowany program szkoleń i ciesząc się wieloma możliwościami oferowanymi przez Bank Światowy. Program ten jest szansą na zdobycie żywego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i wiedzy na temat działalności i polityki Banku Światowego.

Kryteria uczestnictwa
Minimalne wymagania stawiane kandydatom to:
- nieukończone 32 lata (osoby urodzone po 1 października 1985 r.);
- tytuł naukowy co najmniej magistra (lub równoważny);
- biegła znajomość języka angielskiego;
- doskonała znajomość jednego z języków roboczych Banku Światowego (Arabski, Chiński, Francuski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański) będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagana;
- specjalizacja w dziedzinie istotnej z punktu widzenia działań Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi);
- minimum 3-letnie doświadczenie na poziomie decydenckim (np. stanowisko kierownicze) lub stopień doktora.

Program Młodych Specjalistów obecnie nie przewiduje przyjmowania absolwentów studiów w dziedzinach takich jak: informatyka, HR, księgowość, marketing, prawo, lingwistyka.

Proces rekrutacji
Co roku wielu kandydatów ubiega się o ograniczoną ilość miejsc w programie. Należy pamiętać, że proces selekcji kandydatów trwa 9 miesięcy. Oczekuje się, że wybrani kandydaci dołączą do Banku Światowego we wrześniu roku następującego po ich aplikacji.

Kandydaci, którym zaproponowany zostanie udział w programie, mają 2 tygodnie na udzielenie ostatecznej odpowiedzi. Oferta Banku Światowego jest wiążąca tylko w bieżącym roku rekrutacji i nie może zostać przeniesiona na rok następny.

Termin zgłoszeń: 28 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronie Banku Światowego.

Fundator

Bank Światowywww: http://www.worldbank.org/The World Bank1818 H Street, NWWashington, DC 20433 USAtel.: (202) 473-1000fax: (202) 477-6391