Program Rozwoju Bibliotek

Fundator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Deadline: Stały nabór

Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek gminnych poprzez m.in: 
1) zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek, jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego; 
2) umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej;
3) upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.Kto może wziąć udział: publiczne biblioteki gminne ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin miejsko-wiejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców, według klasyfikacji gmin ujętej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.
Do Programu nie mogą zgłaszać się uczestnicy I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek oraz uczestnicy Projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. 

Sprawdź, które biblioteki mogą wziąć udział w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.Biblioteka (biblioteka gminna lub filia), w której nie ma komputerów dostępnych dla użytkowników, może otrzymać komputer stacjonarny (wyposażony w słuchawki, mikrofon, kamerkę internetową i DVD) oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks i ksero w jednym). Na komputerach będzie zainstalowany system operacyjny Windows 7 oraz oprogramowanie gotowe do użytku. Placówki, w których jest już komputer dostępny dla użytkowników, otrzymają urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks i ksero w jednym) oraz aparat cyfrowy. Biblioteka gminna otrzyma laptop i projektor multimedialny z ekranem – także do publicznego użytku. Sprzęt będzie przydzielany na podstawie danych zebranych w formularzu aplikacyjnym podczas naboru do programu.Pracownicy bibliotek wezmą udział w pięciodniowych szkoleniach komputerowych organizowanych w ich województwie, podczas których zdobędą praktyczną wiedzę. Ponadto pracownicy bibliotek wezmą udział w warsztatach planowania rozwoju biblioteki - pięciu dwudniowych sesjach, podczas których: 

  • poznają skuteczne metody pracy w zespole, 

  • dowiedzą się, jak pracować metodą projektu z udziałem różnych instytucji w gminie,

  • nauczą się nowocześnie promować swoje usługi. 


Biblioteki będą miały szansę na dofinansowanie wybranych. Przesyłając aplikacje do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” będą mogły uzyskać grant w wysokości 5000 PLN na realizację wybranego działania.Terminy składania wniosków upłynał 11 marca 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteki.org/pl/trzecia_runda

Fundator

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnegoemail: frsi@frsi.org.plwww: http://www.frsi.org.pl/ul. Puławska 1402-512 WarszawaMA, PLtel.: 22 123 90 20fax: 22 123 90 44