Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Fundator: Fundacja Nowego Tysiąclecia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.Kto może brać udział:
– uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– studenci.Kryteria otrzymania stypendium:
– wiek – od II klasy gimnazjum do klasy maturalnej;
– średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5;
– dochód na osobę w rodzinie na miesiąc nie wyższy niż 0,7 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
– zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do 20.000 mieszkańców.Dofinansowanie:
Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 480 zł (szkoły wyższe).Na co może być przeznaczone stypendium?
Stypendium obejmuje dwie formy wsparcia finansowego:

Pakiet naukowy:
– książki, zeszyty, lektury, powieści;
– kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych;
– komputery, części do nich, oprogramowanie;
– opłata za Internet do 50 zł miesięcznie;
– pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu/ kółka.

Pakiet socjalny:
– dojazdy do szkoły;
– opłaty za internat, akademik;
– żywność, kosmetyki, ubrania;
– wycieczki szkolne;
– wizyty u lekarza, dentysty; lekarstwa, okulary, etc.;
– instrumenty muzyczne;
– aparat fotograficzny;
– stroje sportowe.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2014 r. – 15 sierpnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy diecezjalni, których pełną listę znajdziesz pod linkiem. Należy przedstawić koordynatorowi swoją sytuację szkolną i rodzinną, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Po wstępnej akceptacji koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na pocztę e-mail dane do wniosku internetowego.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Dzieło Nowego Tysiącleciaemail: dzielo@episkopat.plwww: http://www.dzielo.plSkwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 601-015 Warszawatel.: (22) 530 48 28fax: (22) 530 49 86