Program Stypendialny Horyzonty

Fundator: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego
Deadline: 2020-03-31

Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Stypendyści Edukacyjnej Fundacji Czerneckiego mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.

Program EFC daje również możliwość uczestnictwa w warsztatach fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, a przede wszystkim umożliwia aplikowanie do Programu Stypendiów Uniwersyteckich EFC.

W roku 2016 EFC wyłoniło 80 gimnazjalistów na terenie całego kraju.

Kto może aplikować
Gimnazjaliści, którzy planują naukę w liceach i dodatkowo:
1. zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online. Ten wymóg nie dotyczy gimnazjalistów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2. uzyskali, średnio, wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,5 bądź tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty;
3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie).
4. zgadzają się na warunki Regulaminu stypendiów Marzenie o Nauce.

Należy wysłać online wypełniony formularz (wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W ramach programu stypendyści otrzymują:
a) pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
b) pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych proponowanych przez liceum wskazane przez EFC;
c) pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
d) pokrycie kosztów wypożyczenia niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych od EFC i bibliotek publicznych;
e) pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym Stypendystą Programu Marzenie o Nauce w Umowie Stypendialnej;
f) możliwość uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej;
g) możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Programie Stypendiów Uniwersyteckich EFC.

Fundacja EFC prowadzi rekrutację do programu Marzenie o Nauce co rok, w terminie 15.02-31.03.

Więcej informacji

Regulamin

Fundator

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFCemail: biuro@efc.edu.plwww: http://www.efc.edu.plBukwałd 4311-001 Dywitytel.: +48 606 770 955