Program stypendialny "Klasa"

Fundator: Fundacja BGŻ BNP Paribas
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Klasa” to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

5 liceów partnerskich – 5 lokalnych koordynatorów programów zapewniają uczniom edukację na najwyższym poziomie:
- VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie
- XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
- I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie
- III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni
- XIII LO w Szczecinie

W roku szkolnym 2017/2018 do 5 szkół zostanie przyjętych 50 stypendystów.

Co oferuje program:
- 4-letnie stypendium: 3 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, wsparcie wybitnych talentów, inne ważne potrzeby uczniów) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów;
- program zaangażowania społecznego stypendystów „Możesz na mnie Polegać” – wsparcie licealistów w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych;
- wieloletnie wsparcie oraz ofertę rozwoju zawodowego;
- dostęp do nagród stypendialnych.

W programie może wziąć udział absolwent gimnazjum, który:
- dobrze się uczy (średnia ocen co najmniej 4,5),
- pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
- mieszka w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
- chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację,
- lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna)
- zostanie zarekomendowany przez dyrektora gimnazjum lub wychowawcę szkoły macierzystej

Podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez ucznia formularza rekrutacyjnego on-line.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji
Animacja informacyjna

Fundator

Fundacja BGŻ BNP Paribasemail: fundacja@bgzbnpparibas.plwww: http://www.fundacja.bgzbnpparibas.plul. Kasprzaka 10/1601-211 Warszawatel.: 22 860 57 93