Program Visiting Fellows

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) zaprasza wybitnych ekonomistów akademickich, rządowych, pracujących w wiodących instytutach badawczych lub organizacjach międzynarodowych do udziału w programie "Visiting Fellows". W programie mogą uczestniczyć ekonomiści z całego świata.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na pobyt, trwający 1-2 tygodnie (pobyt może być przedłużony do 3 miesięcy). Podczas wizyty przewidziana jest prezentacja i dyskusja dotyczącej funkcjonowania europejskiej unii gospodarczej i walutowej, zarówno z punktu widzenia makro- jak i mikroekonomii.

Program ma poprawić jakość pracy DG ECFIN, wzmocnić wiedzę personelu poprzez nawiązanie kontaktów ze społecznością ekonomistów. Dzięki programowi personel zyska lepszy dostęp do prac badawczych i nowych spojrzeń na sprawy będące przedmiotem ich pracy. A goszczący u nich naukowcy będą mieli okazję przyjrzeć się środowisku, w jakim pracuje DG ECFIN.

Podczas pobytu w DG ECFIN ekonomiści powinni zaprezentować swoją pracę badawczą członkom zespołu oraz przygotować związany z pracą esej seminaryjny, tak by można je było ewentualnie opublikować w periodyku “"Economic Papers” series wydawanym przez DG ECFIN.Ekonomiści powinni pozostawać do dyspozycji personelu ECFIN, by służyć im radą i pomocą w sprawach, które są przedmiotem ich badań.

Wybrani kandydaci otrzymają honorarium w wysokości od 2000 do 4000 euro za 2-3 tygodniową wizytę, w zależności od rodzaju wybranej wizyty, doświadczenia i długości pobytu. Komisja pokryje koszty podróży zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami, a gość dostanie także diety, których wysokość wynosi obecnie 92 euro dziennie oraz dofinansowanie noclegu w wysokości 100 euro za noc.Składane w języku angielskim listy intencyjne powinny zawierać:
- Jednostronicowy opis proponowanego tematu badań
- Szczegółowy życiorys wraz z listą publikacji.

Termin składania wniosków:
Nie ma jednego sztywnego terminu na składanie listów intencyjnych. O ich przyjęciu lub odrzuceniu będą decydowały względy budżetowe.

Obecnie wnioski nie są przyjmowane. O wznowieniu i rozwoju programu poinformujemy niezwłocznie po tym, jak zrobi to organizator

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i FinansowychEuropean CommissionDirectorate General for Economic and Financial AffairsUnit R 4Belgiumfax: (+32) 2 29 808 23