Razem bezpieczniej (program MSWiA im. Władysława Stasiaka)

Fundator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie projektów profilaktycznych obejmujących działania na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach.

Program ma dofinansować zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych.

Cele szczegółowe, na których powinny się skupiać projekty
- Bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
- Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży,
- Edukacji dla bezpieczeństwa.

Kto może aplikować
Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Maksymalna kwota dofinansowania: 75 000 zł.

Projekty zgłasza się do urzędu wojewódzkiego, a te zaakceptowane przez urząd wojewódzki zostaną przez ten urząd przekazane do MSWiA, które dokona kolejnej analizy i oceny.

Dodatkowo w 2016 r. każdy urząd dzielnicowy może przesłać jeden projekt „Dzielnicowy bliżej nas” (na  kwotę do 50 000 zł).

Termin przesyłania projektów do urzędów wojewódzkich ustalają poszczególne urzędy wojewódzkie.
Termin przekazania propozycji projektów do MSWiA przez urzędy wojewódzkie: 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki selekcji: wrzesień 2016 r.

Więcej informacji
Strona MSWiA
Strona Witryny Wiejskiej

Fundator

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracjiwww: https://mswia.gov.plul. Batorego 502-591 Warszawa