Rezydencje artystyczne Funduszu Wyszehradzkiego

Fundator: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program rezydencji artystycznych Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę artystów sztuk performatywnych krajów z Grupy V4.

Rezydencje artystyczne są przeznaczone dla artystów zaangażowanych w sztuki performatywne, m.in. taniec, teatr i sztuki pokrewne oraz leżące na pograniczu tych sztuk. Program skierowany jest do osób indywidualnych oraz grup artystycznych.

Program kładzie nacisk na innowacje, kreatywność i poszukiwanie nowych form wyrazu i nie przewiduje wsparcia „tradycyjnych” teatrów oraz festiwali teatralnych.

Uczestnicy
Uczestnikami mogą być osoby powyżej 18 roku życia z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Czas trwania
Projekty trwają 3 miesiące, a minimalny czas pobytu w instytucji goszczącej to dwa tygodnie.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie otrzymują zarówno przyjeżdżający artyści, jak i organizacje goszczące. Kwoty dofinansowania:
– rezydencje indywidualne (1–2 artystów): 4000 euro, z czego kwota 1500 euro przeznaczona jest dla organizacji goszczącej;
– rezydencje grup artystów (co najmniej 3 artystów): 8000 euro, z czego kwota 2500 euro przeznaczona jest dla instytucji goszczącej.

Kryteria aplikacyjne opisane są na stronie programu.

Termin aplikowania: 1 października 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzkiemail: visegradfund@visegradfund.orgwww: http://www.visegradfund.org/International Visegrad FundKralovske udolie 8811 02 BratislavaSlovak Republiktel.: +421 259 203 811fax: +421 259 203 805