Seniorzy w akcji

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na projekty wspierające działania seniorów oraz promujące współpracę międzypokoleniową

Cele
Celem konkursu "Seniorzy w akcji" jest wsparcie przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej, a także promują wolontariat osób starszych.

Konkurs jest organizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku. Realizacja konkursu odbywa się w formie inkubatora, co oznacza:
- przestrzeń do dopracowywania i rozwijania pomysłów
- wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów
- warsztaty, konsultacje
Formuła konkursu jest przyjazna dla osób nie mających dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Kto może ubiegać się o fundusze
Osoby, które ukończyły 60 lat lub pary międzypokoleniowe (seniorzy 60+ wspólnie z osobą w wieku 18-35 lat), chcące zrealizować projekt społeczny w oparciu o struktury Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub innej wybranej organizacji/instytucji działającej nie dla zysku (np. fundacje i stowarzyszenia, organizacje kościelne, instytucje samorządowe).

Wysokość dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 12.000. zł. Wymagany jest finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat), wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

W 2016 r. przewiduje się przyznanie ok. 33-35 dotacji.

Na jakie działania można uzyskać dotację
1) Działania edukacyjne i kulturalne: przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej uruchamiane i realizowane przy aktywnym udziale osób starszych.
2) Działania obywatelskie: udział seniorów w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wolontariat osób starszych, wzmocnienie rzecznictwa interesów osób starszych.

Termin składania listów intencyjnych upłynął: 17 marca 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji 

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"email: biuro@e.org.plwww: http://www.e.org.pl/ul. Mokotowska 55 m.5000-542 Warszawatel.: (22) 22 43 490fax: (22) 627 46 41