Solidarna szkoła Fundacji Świętego Mikołaja

Fundator: Fundacja Świętego Mikołaja
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs „Solidarna szkoła” skierowany jest do wszystkich szkół biorących udział w programie Stypendia św. Mikołaja (dawniej Solidarni).

Konkurs ma na celu uhonorowanie szkół, które zbiorą na swoim subkoncie najwięcej środków na rzecz stypendiów. W konkursie mogą brać udział szkoły publiczne, podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całej Polski. Dla zwycięskich szkół przewidziane są nagrody.Zasięg i czas trwania konkursu
Konkurs przeprowadzany był na terenie całej Polski w okresie 1 grudnia 2014 r. - 30 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Przebieg konkursu
· Podczas trwania konkursu szkoły aktywnie pozyskują środki na stypendia dla swoich uczniów.
· Każda szkoła, która zgłosi się do fundacji, może otrzymać puszki kwestarskie, identyfikatory dla wolontariuszy, banderolki do puszek, naklejki, ulotki, plakaty oraz formularz protokołu zbiórki. Puszki i plakaty mogą być też wykonane samodzielnie przez uczniów. Ponadto fundacja prowadzi bezpłatne konsultacje nt. pozyskiwania środków w szkołach.
· Fundacja prowadzi ranking szkół na podstawie wysokości środków zgromadzonych na indywidualnych subkontach, który publikuje co najmniej raz na dwa miesiące na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl (w rankingu nie uwzględnia się środków przekazanych przez fundację na podstawie odrębnych umów).Ranking szkół jest prowadzony odrębnie w 4 kategoriach:
· 1. Szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenach wiejskich i w małych miastach (do 20 tys. mieszkańców),
· 2. Szkoły ponadgimnazjalne na terenach wiejskich i w małych miastach (do 20 tys. mieszkańców),
· 3. Szkoły podstawowe i gimnazjalne w dużych i średnich miastach (pow. 20 tys. mieszkańców),
· 4. Szkoły ponadgimnazjalne w dużych i średnich miastach (pow. 20 tys. mieszkańców).Nagrody
Dla zwycięskich szkół przewidziano nagrody finansowe oraz tytuły „Solidarnej Szkoły”. Zebrane przez szkoły kwoty będą publikowane co najmniej raz na dwa miesiące w formie rankingu w dziale Aktualności na stronie organizatora. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali.Więcej informacji

Fundator

Fundacja Świętego Mikołajaemail: mikolaj@mikolaj.org.plwww: http://www.mikolaj.org.pl/<b>siedziba:</b>ul. Przesmyckiego 40 <br>05-500 Piaseczno<b>biuro (adres korespondecyjny):</b>ul. Marszałkowska 87 lok. 500-683 Warszawatel.: (48 22) 825 03 90fax: (48 22) 625 17 14