Sport jako narzędzie integracji i włączania społecznego uchodźców

Fundator: Komisja Eudopejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na wsparcie lokalnych projektów sportowych mających na celu integrację uchodźców oraz walkę z dyskryminacją kobiet.

W projektach powinny uczestniczyć lokalne organizacje sportowe. Projekty powinny uwzględniać realizację działań na rzecz równości płci, w szczególności poprzez włączanie kobiet w działalność sportową. Wnioski muszą posiadać udokumentowaną metodologię działań na rzecz równowagi płci, powinny także angażować podobną liczbę uczestników - kobiet i mężczyzn.

Wsparcie otrzyma około 20 projektów.

Kto może aplikować
Organizacje publiczne lub prywatne, prowadzące działalność w obszarach związanych ze sportem, zarejestrowane w jednym z 28 państw członkowskich UE.

Miejsce i czas realizacji projektów
Państwa członkowskie UE, w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Maksymalna dotacja: 60 000 euro.

Termin nadsyłania wniosków: 18 sierpnia 2017, do godz. 16.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824