Staże w Banku Światowym

Fundator: Bank Światowy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Staże w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Program staży w Banku Światowym stwarza studentom okazję do podniesienia umiejętności i zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Płatne staże można odbywać w okresie zimowym i letnim. Przeznaczone są dla studentów pochodzących z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność), nauki społeczne (antropologia, socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość angielskiego.

Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC.

Terminy składania wniosków
Staże organizowane są w dwóch okresach:
- letnim (czerwiec-wrzesień) - aplikacje należy składać zazwyczaj w okresie od 1grudnia do 31 stycznia każdego roku
- zimowym (grudzień-marzec) - aplikacje należy składać zazwyczaj w okresie od 1września do 31 października każdego roku.

W roku 2019 zimowy termin składania wniosków to 3 listopada.

Więcej informacji

Wszystkie aplikacje muszą być złożone online
Bank Światowy oferuje również staże regionalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć: tutaj

 

 

Fundator

Bank Światowywww: http://www.worldbank.org/The World Bank1818 H Street, NWWashington, DC 20433 USAtel.: (202) 473-1000fax: (202) 477-6391