Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy

Fundator: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy (EUROFOUND) pozwalają zapoznać się z pracą poszczególnych departamentów fundacji. Trwają sześć miesięcy.

Kto może aplikować
Fundacja przyjmuje kandydatów, którzy nie przeszkli szkolenia w innej instytucji europejskiej, posiadają dyplom lub pracują w sektorze publicznym.

Stażyści są wybierani spośród obywateli Państw członkowskich UE i krajów kandydujących. Fundacja może jednak przyjąć pewną grupę kandydatów pochodzących z państw nienależących do UE.

Dofinansowanie
Stażysta otrzyma stypendium w wysokości 1309 euro miesięcznie. O dodatkowe dofinansowanie na podróż mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne.

Aplikanci muszą bardzo dobrze znać przynajmniej jeden z językow Unii Europejskiej i dodatkowo potrafić się prozumieć w drugim języku UE. Znajomość języka angielskiego będzie atutem (to język roboczy Fundacji).

Termin składania wniosków: 29 stycznia 2017 r., do godz. 23:55 (GMT).

Więcej informacji

Fundator

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracyemail: information@eurofound.europa.euwww: http://eurofound.europa.eu/EurofoundWyattville RoadLoughlinstownDublin 18Irelandtel.: + 353 1 2043100