Staże w Trybunale Obrachunkowym

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Trybunał obrachunkowy
Deadline: 2018-05-31

Trybunał Obrachunkowy jest jedną z instytucji monitorujących UE. Ma prawo sprawdzić pod względem finansowym każdy podmiot lub osobę zarządzającą lub otrzymującą fundusze wspólnotowe. Trybunał sprawdza instytucje wspólnotowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ostatecznych odbiorców pomocy wspólnotowej.

Trybunał Obrachunkowy organizuje płatne staże z zakresu swojej działalności. Stażyści otrzymują 1120 euro na miesiąc. Staże trwają od 3 do 5 miesięcy. Status staży zależny jest od możliwości budżetowych Trybunału, możliwe są również staże niepłatne.

Kandydaci ubiegający się o praktyki powinni:
· Być obywatelami państw członkowskich UE;
· Posiadać stopień uniwersytecki lub dyplom upoważniający do uzyskania kategorii A, lub
· Ukończyć co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich z zakresu obejmującego działania Trybunału;
· Wykazać się chęcią zdobycia praktycznego doświadczenia z zakresu działalności jednego z sektorów Trybunału Obrachunkowego;
· Wykazać się solidną znajomością jednego oficjalnego języka UE;
· Wykazać się dostateczną znajomością przynajmniej jeszcze jednego oficjalnego języka UE;
· Kandydaci, którzy już odbyli praktyki w Trybunale Obrachunkowym, nie będą brani pod uwagę.

Terminy aplikowania:
- 31 maja 2018 r. dla staży rozpoczynających się we wrześniu 2018 r.
- 31 października dla staży rozpoczynających się 1 lutego następnego roku;
- 31 stycznia 2019 r. dla staży rozpoczynających się w maju 2019 r.;

Na staż w Trybunale stara się każdego roku dostać od 3500 do 4800 osób, przyjęctych zostaje ok. 70.

Więcej informacji

Fundator

Europejski Trybunał Obrachunkowywww: http://eca.europa.eu12, rue Alcide De Gasperi1615 Luxembourgtel.: +352 4398-1