Studencki program wymiany stażystów (STEP)

Fundator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) jest neutralnym politycznie, niezależnym stowarzyszeniem nienastawionym na zysk. Celem jego działalności jest promowanie, tworzenie i rozwijanie wzajemnego zrozumienia, współpracy i kontaktów osobistych pomiędzy studentami prawa i młodymi prawnikami tak, aby mogli oni zdobyć wiedzę o innych kulturach i systemach prawnych w duchu dialogu krytycznego i współpracy naukowej.

Studencki program wymiany stażystów (STEP), realizowany przez stowarzyszenie ELSA, umożliwia studentom prawa i młodym prawnikom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą. Co rok ELSA oferuje blisko 450 możliwości odbycia staży we wszystkich krajach Europy a w niektórych przypadkach także innych części świata.
STEP jest programem wymiany stażystów umożliwiającym studentom prawa i młodym prawnikom zdobycie bezpośredniego doświadczenia związanego z zagadnieniami i procedurami prawnymi oraz kulturą innego kraju. Staże trwają od 2 tygodni do 24 miesięcy i mogą dotyczyć każdego sektora w jakiś sposób związanego z prawem, np. firm prawniczych, sądów, instytucji publicznych, banków, działów prawnych w firmach, firm konsultingowych i organizacji międzynarodowych.

Przed i w czasie trwania stażu ELSA zapewnia pomoc w znalezieniu zakwaterowania, otrzymaniu wizy (jeśli jest to wymagane) i zorganizowaniu działań społecznych angażujących stażystę w codzienne życie środowiska lokalnego.

Procedura aplikowania o staż on-line składa się z trzech etapów:

  1. 1. Zarejestruj się w ELSA ONLINE: http://www.elsa.org/traineeships/howtoapply.html.

  2. 2. Przedstaw odpowiednie zaświadczenia i uprawnienia lokalnej grupie ELSA. Następnie ELSA aktywuje formularz aplikacyjny, do którego aplikant ma dostęp za pośrednictwem wybranego hasła i nazwy użytkownika. Od momentu aktywowania aplikanci mają dostęp do ELSA ONLINE przez rok.

  3. Wyszukaj interesujący cię staż i złóż na niego aplikację on-line. Aplikant zostanie automatycznie przyporządkowany do dostępnego stażu wybranego z bazy danych, a staże odpowiednie dla niego zostaną wyświetlone na ekranie. Baza danych jest regularnie aktualizowana w miarę jak zmienia się pula dostępnych staży. Za każdym razem można aplikować tylko na jeden staż.


Obecnie ELSA ma członków i obserwatorów w krajach takich jak: Albania, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.ELSA współpracuje z innymi organizacjami studenckimi z całgo świata, takimi jakILSA w Ameryce Północnej, ALSA w Japonii, Australii i REpublice Południowej Afryki oraz AEJCI w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Zobacz terminy praktyk w różnych krajach europejskich tutaj.Termin aplikowania upłynął
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSAemail: board@elsa.org.plwww: http://www.elsa.org.pl/Adres do korespondencji:ul. Marszałkowska 45/49, m. 3100-648 WarszawaMA, PLtel.: (48 22) 621 07 17