Stypendia artystyczne rządu szwajcarskiego

Fundator: Swiss Confederation (EAER)
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendium obejmuje pełny program studiów magisterskich realizowany w Szwajcarii. Przeznaczone jest dla studentów kierunków artystycznych wszystkich specjalności.

Czas trwania stypendium
Studia rozpoczynają się pierwszego września 2016 r. (rok akademicki 2016–17).Wysokość stypendium
1920 franków szwajcarskich miesięcznie.Dodatkowe wsparcie:
– dodatek mieszkaniowy (300 franków), płatny jednorazowo na początku pobytu;
– karta zniżkowa na transport publiczny (50%);
– doradztwo, zorganizowane wycieczki i in.Kto może aplikować
Absolwenci artystycznych studiów licencjackich wszystkich specjalności poniżej 35 roku życia. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej programu.

Warunki aplikowania
– przerwa pomiędzy końcem studiów licencjackich  i planowanym początkiem stypendium nie może być dłuższa niż 3 lata;
– długość pobytu w Szwajcarii w dniu rozpoczęcia stypendium nie może być dłuższa niż jeden rok;
– wystarczający poziom znajomości języka;
– brak wcześniejszego finansowania przez rząd szwajcarski.Instytucją kontaktową w Polsce jest: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w którym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (BUWiWM, ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl, tel. 223933818).Zgłoszenia
Zgłaszać się można poprzez aplikację online, do zgłoszenia należy dołączyć między innymi cv sporządzone w aplikacji Europass.Termin zgłoszeń upłynął: 31 października 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacjiW ramach programu stypendialnego rządu francuskiego przewidziano także stypendia dla doktorantów, pracowników naukowych (PhD Scholarships, Postdoctoral Scholarships, Research Scholarship). Więcej informacji.

Fundator

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowejemail: biuro@buwiwm.edu.plwww: http://www.buwiwm.edu.plul. Ogrodowa 28/3000-896 Warszawatel.: tel.+48 22 393 38 18

Koordynator

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAERwww: http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02737/index.html?lang=en