Stypendia DAAD na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Fundator: DAAD
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia z różnych dziedzin sztuki dla absolwentów kierunków artystycznych na pobyt studyjny oraz roczne lub dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na jednej z niemieckich uczelni.

Cele
Stypendia umożliwiają realizację pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje również możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

W ramach programu oferowane są cztery programy stypendialne, dla absolwentów kierunków:
- muzycznych
- sztuk pięknych, wzornictwa, komunikacji wizualnej i filmu
- sztuk scenicznych
- architektury

Kto może ubiegać się o fundusze
Absolwenci kierunków artystycznych na polskich uczelniach. Nie ma limitu wiekowego kandydata, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu. Na uczelniach mogą obowiązywać egzaminy wstępneWysokość dofinansowania
750 euro miesięcznie oraz dodatkowe świadczenia

Czas trwania stypendium: jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Stypendium rozpoczyna się 1 października 2016 r. 

Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, ST 21, Kennedyallee 50, D-53175 BonnTermin nadsyłania wniosków upłynął: 30 października 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Opis programu

Fundator

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiejemail: daad@daad.plwww: http://www.daad.plul. Czeska 24/203-902 Warszawatel.: (22) 616 13 08, 617 48 47fax: (22) 616 12 96