Stypendia DAAD na wakacyjny kurs języka niemieckiego

Fundator: DAAD
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety.Cele
Stypendium zapewnia udział w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety.

Lista wszystkich kursów dostępna jest na stronie DAAD.Kto może ubiegać się o fundusze:
- wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów (studenci ostatniego roku studiów licencjackich muszą planować kontynuację studiów).
- osoby z dobrą znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.Czas trwania kursów
Od trzech do czterech tygodni.

Wysokość stypendium

850 euro + ryczałt na podróż. W ramach niektórych kursów organizatorzy zapewniają zakwaterowanie. W zależności od wybranego kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu w Niemczech.

Wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim.
Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
Wnioski należy kierować na adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.Termin składania wniosków upłynął: 1 grudnia 2015 r.
(decydowała data stempla pocztowego)
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji
Opis programu

Fundator

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiejemail: daad@daad.plwww: http://www.daad.plul. Czeska 24/203-902 Warszawatel.: (22) 616 13 08, 617 48 47fax: (22) 616 12 96