Stypendia Pomostowe

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program socjalnych stypendiów adresowany do maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek.

Dofinansowane działania:
Przedsięwzięcie polega na fundowaniu stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Istnieje także możliwość ubiegania się o stypendia na kolejne lata studiów.

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści, którzy ukończy szkołę ponadgimnazjalną i:
• zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskali odpowiednią liczbę punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostali przyjęci na rok akademicki 2017/2018, na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych, mających uprawnienia do nadawania stopnia magistra (lub na jednolite studia magisterskie);
• mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (minimum dwa lata od daty ogłoszenia programu);
• pochodzi z rodziny o niskich dochodach.

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:
• pochodzą z rodzin byłego pracownika PGR;
• są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
• pochodzą z rodzin wielodzietnych lub zastępczych lub państwowych domów dziecka;
• mają rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Wysokość dofinansowania:
Kwota stypendium wynosi 500 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Stypendyści którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. Mogą również ubiegać się o udział w stażach i praktykach, które odbywają się także za granicą oraz o otrzymanie stypendiów językowych (poza studentami filologii angielskiej).

Termin składania wniosków: 3 lipca - 18 sierpnia 2017 r., do godz. 16.

Więcej informacji

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczościemail: fep@fep.lodz.plwww: http://www.fep.lodz.plul. Sterlinga 27/2990-212 Łódźtel.: (42) 631 95 58; 632 59 91fax: (42) 630 27 81