Stypendia Św. Mikołaja

Fundator: Fundacja Świętego Mikołaja
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Program koordynuje Fundacja Świętego Mikołaja.  Cele
Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkół publicznych: podstawowych, gimnazjów, szkół średnich osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.Dofinansowane działania
Stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:
- wyżywieniem,
- zakwaterowaniem,
- zakupem podręczników i pomocy naukowych,
- dojazdem do szkoły,
- wycieczkami szkolnymi,
- udziałem w kołach naukowych,
- uczestnictwem w konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,
- udziałem w dodatkowych zajęciach i kursach i in.
Pełna lista tego, co może obejmować dofinansowanie znajduje się w regulaminie programu.Wysokość dofinansowania
Minimalna wysokość stypendium wynosi 100 zł brutto, a maksymalna: 500 zł brutto (miesięcznie). 
 Rekomendowana kwota to 200 zł.

Kto może składać wnioski
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie publicznych szkół podstawowych (wyłącznie klas V-VI), gimnazjów, szkół średnich, którzy mieszkają na terenie Polski.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie szkół, które przystąpiły do programu. Warunkiem uczestnictwa szkoły w programie jest podpisanie umowy z Fundacją Świętego Mikołaja.Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o trzy kryteria :
- dochodowe (dochód na członka rodziny nie wyższy niż ustalona stawka - 1000 zł netto)
- naukowe (min. średnia w szkole podstawowej 4,5, w gimnazjum 4,3, w szkole średniej 4,0),
- zaangażowanie społeczno-kulturalne (wolontariat, działalność na rzecz szkoły lub organizacji lokalnych, ekologicznych, harcerstwa, osiągnięcia w olimpiadach, zawodach sportowych, działalność artystyczna itp.).

Termin składania wniosków o stypendium dla uczniów upłynął: 19 września 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji
Regulamin

Fundator

Fundacja Świętego Mikołajaemail: mikolaj@mikolaj.org.plwww: http://www.mikolaj.org.pl/<b>siedziba:</b>ul. Przesmyckiego 40 <br>05-500 Piaseczno<b>biuro (adres korespondecyjny):</b>ul. Marszałkowska 87 lok. 500-683 Warszawatel.: (48 22) 825 03 90fax: (48 22) 625 17 14