Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech

Fundator: Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko-Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Deadline: Stały nabór

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.

Cele:
Celem programu stypendialnego Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i w Niemczech oraz wspieranie rozwoju młodych specjalistów w szeroko rozumianej ekologii i ochronie środowiska. Partnerem programu w Polsce jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska.

Dofinansowane działania:
Stypendium umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych, urzędach, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych itp. Miejsce praktyki wybiera Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko.

Kto może ubiegać się o fundusze:
● posiadają tytuł magistra polskiej uczelni,
● uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach,
● nie ukończyli 31 roku życia,
● są na stałe zameldowani w Polsce.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie, stypendium jest wolne od podatku. Fundacja dodatkowo finansuje koszty ubezpieczenia w Niemczech.

Termin składania wniosków upływa: 16 września 2017 roku  

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de

Więcej informacji na stronie:
www.dbu.de

Szczegółowych informacji udziela również przedstawiciel DBU w Polsce: pani Wiesława Dyki, tel.: 071 321 34 31, wdyki@eko.wroc.pl; www.sds.org.pl.

Fundator

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiskaemail: stypendia@sds.org.plwww: http://www.sds.org.pl/ul. Żwirki i Wigury 93, p.110502-089 WarszawaMA, PLtel.: 606 305 161

Koordynator

Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)email: info@dbu.dewww: https://www.dbu.de/737.html An der Bornau 2 49090 Osnabrück<br>Postfach 1705, 49007 Osnabrücktel.: +49 (0) 541 96 33-0fax: +49 (0) 541 96 33-190