Turniej Innowacji Społecznych

Fundator: Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego organizuje Turniej Innowacji Społecznych. To flagowa inicjatywa Programu Socjalnego realizowanego przez Instytut.

Celem turnieju jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny – czyli ułatwiających osiąganie celów związanych z rozwojem społecznym, etyką lub środowiskiem oraz tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznych istotnych ze względu na walkę z wykluczeniem.

Tematyka
Zgłoszone projekty mogą dotyczyć walki z bezrobociem oraz marginalizacją środowisk wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekty mogą także dotyczyć promowania dostępu do edukacji w wielu dziedzinach (włączając w to opiekę zdrowotną, środowisko naturalne i obszary zurbanizowane), z wykorzystaniem nowych technologii, nowych systemów i nowych procesów.

Kto może wziąć udział w turnieju
W turnieju mogą wziąć udział organizacje non-profit i for-profit (w szczególności prowadzone przez młodych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych), departamenty przedsiębiorstw zajmujące się społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zespoły studentów.

Które kraje mogą uczestniczyć w turnieju
- 28 państw członkowskich UE,
- kraje kandydujące/potencjalne kraje kandydujące do członkostwa w UE,
- kraje członkowskie EFTA, które złożą wnioski dot. projektów realizowanych w jednym lub większej liczbie takich krajów.

Zgłoszenia
Zgłoszenia mogą dotyczyć osób indywidualnych lub zespołów.

Przebieg turnieju
Turniej przebiega w dwóch rundach. Komisja rekrutacyjna składa się głównie z ekspertów ds. innowacji, środowiska i innych dyscyplin związanych z tematyką turnieju. Komisja wyselekcjonuje 15 projektów.

Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w „obozie mentorskim” (mentoring boot camp), którego celem będzie zapewnienie im niezbędnego wsparcia merytorycznego, potrzebnego do realizacji projektów.

Finał imprezy odbędzie się w Rydze na Łotwie, we Włoszech, 21 września 2017 r. 15 finalistów będzie miało za zadanie przedstawić i „obronić” swoje projekty przed jury złożonym ze specjalistów związanych z obszarem innowacji społecznych.

Nagrody
W konkursie przyznawane są cztery nagrody: dwie w kategorii ogólnej oraz dwie w kategorii specjalnej - w tym roku otrzymają je autorzy inicjatyw poświęconych starzeniu się (aging). Zwycięzcy otrzymają po 50 tys. euro, laureaci drugich miejsc – 20 tys. euro. Przyzanych zostanie taże kilka voucherów mentorskich.

Termin przesyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.

Więcej informacji