Vulcanus - praktyki w Japonii

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
Deadline: 2018-06-20

Program mający na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.

Vulcanus in Japan to program praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Program oferuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu i wielu innych.

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 1.900.000 jenów na pokrycie kosztów przelotu oraz na własne wydatki. Zakwaterowanie, koszty kursu językowego i seminarium są pokryte przez koordynatora programu Centrum Współpracy Europejsko-Japońskiej.

Praktyki zaczynają się we wrześniu a  kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w :
- tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii
- czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego
- ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Cele programu:
-         Poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie;
-         Poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury;
-         Stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:
- obywatele Unii Europejskiej
- studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji,... 
- osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartym roku jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszym roku studiów II stopnia, na jednym z uniwersytetów w UE, zapisani na rok akademicki 2015/16. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersystetu  - może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie
- wymagane jest zaświadczenie o statusie studenta, ważne przez co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia programu


Stypendium obejmuje:
- pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w Japonii;
- bezpłatny kurs języka japońskiego;
- bezpłatny udział w seminarium nt. Japonii;
- bezpłatne zakwaterowanie.

Program jest finansowany przez Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości 1.900.000 jenów (ok. 70 400 zł, dane na grudzień 2016 r.) na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs językowy są bezpłatne. Dodatkowo studenci otrzymują zakwaterowanie na czas seminarium, kursu językowego i praktyk.

Termin składania wniosków upłynął: 13 stycznia 2017 r.

Informacje o naborze na rok 2018/2019 pojawią się w listopadzie 2017 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚPemail: http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htmwww: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htmEuropean CommissionDG Enterprise and IndustryCommunication and Information Unit R4BREY 13/092Belgiatel.: 00 800 67 89 10 11