Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wspierający współpracę obywatelską Polski i Węgier w ramach działań organizacji pozarządowych.

 

 

Celem programu jest lepsze poznanie się i zbliżenie Polaków i Węgrów, w szczególności osób młodych, budujących i wspierających w swoich krajach struktury społeczeństwa obywatelskiego.
Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu.

 

 

Jakie działania mogą liczyć na dofinansowanie
– promujące współpracę bilateralna obu krajów,
– wspierające budowę relacji między społeczeństwami obywatelskimi, a w szczególności pomiędzy młodymi ludźmi,
– dotyczące współpracy i wzmacniania relacji między młodzieżą z Węgier i Polski,
– dotyczące wspólnych studiów, sesji naukowych i spotkań w sprawie relacji węgiersko-polskich, dyplomacji i współpracy z młodymi uczestnikami.

 

 

Kwota dofinansowania
Projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 1.000 – 5.000 euro. Wkład własny musi wynosić co najmniej 10% budżetu projektu.

 

 

Kto może aplikować
Organizacje pozarządowe z Węgier i Polski

 

 

Realizacja projektów
W realizacje projektu musza być zaangażowani partnerzy z obu krajów (co najmniej jedna organizacja z Polski i co najmniej jedna z Węgier). Projekty mogą być realizowane w obu krajach, niezależnie od tego, gdzie zostaną złożone.

 

 

Termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2017 roku
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

 

 

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00