Wolontariat w La Salette

Fundator: Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Misjonarze Saletyni prowadzą wolontariat we Francji w La Salette. Misja w La Salette to ośrodek dla pielgrzymów, którzy przybywają do Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej.

Cele
Wolontariusze z całego świata podzieleni są na trzy grupy, które zajmują się obsługą ośrodka. Są to grupy: hotelowa - zajmująca się bieżąca obsługą hotelu mogącego pomieścić do 1000 osób, restauracyjna - wolontariusze zajmują się obsługą pielgrzymów w restauracji przy domu pielgrzyma i grupa kościelna dbająca o sanktuarium. Wolontariat trwa jeden miesiąc (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca).

Kto może zostać wolontariuszem
Na wolontariat mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 18 lat. Znajomość języka francuskiego i doświadczenie w pracy wolontariackiej, np. przy parafii, będzie atutem, ale nie jest niezbędne.

Aby zgłosić się na wolontariat należy napisać list wysłać go na adres podany na stronie intenretowej. Można skorzystać z formularza polskiego i francuskiego. W liście należy przedstawić się, opisać swoją sytuację i określić miesiąc, w którym chce się przyjechać.


Sanktuarium przyjmuje od marca/ kwietnia do listopada. Uczestnicy sami muszą się ubezpieczyć i we własnym zakresie dojechac namiejsce, ale w ramach pracy woluntarystycznej otrzymują zwrot pieniędzy za przejazd. Wolontariusze zobowiązani są uczestniczyć w niedzielnych Mszach Świętych i wspólnej modlitwie. Zapewnione jest zakwaterowanie i wyżywienie.

Więcej informacji

Fundator

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiejemail: benevoles@lasalette.cef.frwww: http://saletyni.pl/Sanctuaire Notre Dame de La SaletteService du bénévolat38970 La SaletteFRANCEtel.: (+33) 47 630 00 11fax: (+33) 47 630 03 65