Wydarzenia artystyczne - wsparcie działań kulturalnych i artystycznych w Polsce i za granicą

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej (w Polsce i za granicą).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (we wszystkich priorytetach)
- samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego),
- organizacje pozarządowe,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury.

Terminy składania wniosków: 31 stycznia 2018 roku

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131