XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Fundator: Sejm RP
Deadline: Czekamy na nowy termin

Kancelaria Sejmu, we współpracy z MEN, ORE oraz IPN prowadzi rekrutację do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Główną częścią projektu jest młodzieżowa debata w Sejmie, ale zanim uczestnicy zasiądą w ławach poselskich, będą przeprowadzać w swoich szkołach i miejscowościach debaty na tematy związane z demokracją w szkole i funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego.

Celem projektu edukacyjnego, a tym samy rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest  zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojej szkoły, swojego najbliższego otoczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat dotyczący danej edycji Sejmu. Partnerem działania w 2016 roku zostały: Insytytu Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Temat przewodni XXII Sesji brzmi: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.

Kto może wziąć udział w projekcie
Do projektu zgłaszać się mogą dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Działania
Zespoły uczniowskie mają do wykonania zadanie rekrutacyjne, które wymaga podjęcia czynności animacyjno-badawczych, przygotowania planu działań oraz jego zrealizowania. Tegoroczna edycja projektu przeznaczona jest w szczególności dla osób, które są zainteresowane podtrzymaniem i rozpowszechnianiem tradycji narodowej i państwowej poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci mających znaczenie dla dziedzictwa oraz tożsamości lokalnej i narodowej. Oceniane będzie m.in. zaangażowanie, a także kreatywne myślenie. Najwyżej ocenione zespoły zostaną zakwalifikowane do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Przed posiedzeniem Sejmu w dniu 1 czerwca odbywa się spotkanie komisji sejmowej, która w trakcie obrad opracowuje projekt uchwały sejmowej dotyczący tematu bieżącej edycji. Nad projektem uchwały będą głosować wszyscy posłowie i posłanki Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, na posiedzeniu w sali plenarnej Sejmu.

Nabór do XXII edycji rusza 29 lutego 2016 r.

Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 kwietnia 2016 r., do godz. 15. - tylko poprzez platformę online na stronie wydarzenia

Pytania można kierować na adres: sdim@sejm.gov.pl

Strona wydarzenia

Profil wydarzenia

Fundator

Sejm RPwww: http://www.sejm.gov.plWiejska 4-8Warszawatel.: +48 (22) 694 25 00