Zaawansowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia przełomowych projektów badawczych, które wyznaczają nowe kierunki w swoich dziedzinach.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) to europejska inicjatywa utworzenia funduszu, który ma na celu wsparcie najlepszych naukowców, inżynierów i uczonych w Europie. Jej zadaniem jest wspieranie badań najwyższej jakości, badań pionierskich we wszystkich dziedzinach nauki, poprzez przyznawanie grantów (drogą konkursową).

Zaawansowane granty ERC są przeznaczone dla naukowców, którzy samodzielnie uzyskali status niezależnego lidera badań naukowych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać propozycję pionierskich badań, w dowolnej dziedzinie nauki, inżynierii i wiedzy.

Kandydaci
Aplikujący badacze muszą być naukowo niezależni i wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi (z ostatniego okresu) i profilem plasującym ich w gronie liderów w dziedzinie (dziedzinach) badań, w których się specjalizują.

Organizacja goszcząca
Wybrana organizacja goszcząca musi posiadać osobowość prawną, musi być publiczną lub prywatną organizacją badawczą z siedzibą w jednym z krajów UE lub krajów stowarzyszonych, którymi są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Izrael, Wyspy Owcze, Macedonia, Norwegia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Szwajcaria i Turcja.

Finansowanie
maksymalnie 2,5 mln euro w ramach jednej dotacji (w niektórych przypadkach maksymalnie 3,5 mln euro).

Czas trwania: do 5 lat.

Jak złożyć wniosek

Aplikacje na granty ERC powinny być składane ze wsparciem i w imieniu instytucji goszczącej. Można je składać tylko w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do składania wniosków publikowane w Internecie przez Electronic Proposal Submision Service (EPSS).

Informacji udzielają krajowe punkty kontaktowe

Terminy składania wniosków dla poszczególnych kategorii tematycznych upłynęły:
- Physical Sciences and Engineering: 2 czerwca 2015 r.
- Social Sciences and Humanities: 2 czerwca 2015 r.
- Life Sciences: 2 czerwca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Wnioski we wszystkich kategoriach składa się do godz. 17 (CET).
Zaproszenia do składania wniosków publikowane są corocznie.

Więcej informacji