Siła w lokalności

19-02-2018

Coraz więcej młodych osób chce działać, ale niewiele wie, jak zacząć. Klikanie w mediach społecznościowych często przestaje wystarczać. Nawet sto lajków nie dorówna przecież prawie 250 osobom, które własnymi siłami zorganizowały seminarium dla lokalnej społeczności.

pixabay
Autor zdjęcia lub licencja: 
pixabay

Nastolatkowie lubią widzieć namacalne efekty swoich działań, poczuć realny wpływ na rzeczywistość oraz wiedzieć, że dorośli ich słuchają oraz liczą się z ich głosem. Udało się to w dwunastu gminach województwa podlaskiego, w których młodzież samodzielnie zorganizowała seminarium inicjujące Sieciowanie Młodzieżowych Rad Miast i Gmin.

Samodzielnie określili sposoby pracy i możliwości, jakie widzą w swoich gminach, później zarysowali ogólny harmonogram działań, a następnie przeprowadzili wstępne rozmowy z władzami samorządowymi oraz spotkania z rówieśnikami. Równocześnie informowali lokalną społeczność o swoich planach i działaniach poprzez lokalne gazety oraz strony internetowe.

Dzięki działaniu na zasadach partnerstwa, młodzi ludzie z regionu dowiedzieli się więcej o politykach młodzieżowych i dialogu społecznym, a przede wszystkim poznali narzędzia ułatwiające kontakt z jednostkami administracyjnymi, decydentami i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Do tego stopnia, że sami „wciągali” decydentów w rozmowy, nie czekając na oficjalny krok z ich strony. To się nazywa przedsiębiorczość i przywództwo!

Tytuł projektu: 
Wspólna sprawa - wspólny głos
Koordynator: 
Marcin Siekierko
Data działania: 
sobota, 1. August 2015niedziela, 31. July 2016
Organizacja: 
Stowarzyszenie Miedzynarodowej i Miedzykulturowej Wymiany ANAWOJ