Tańcząc z Gruzinami

05-08-2016

W jakim języku można porozumieć się z mieszkańcami Gruzji? W uniwersalnym języku tańca i fotografii, zrozumiałym na całym świecie.

Uczestnicy podczas tańca
Autor zdjęcia lub licencja: 
Marta Minko
Taniec pozwala na przełamanie barier i stereotypów, sprzyja również poznawaniu innych kultur

Czy można poznać Polaków przez taniec? A Gruzinów? Między innymi na te pytania chcieli odpowiedzieć sobie uczestnicy tego wyjątkowego – bo bardzo roztańczonego – projektu.

Wzięło w nim udział dziesięciu młodych Polaków i ich dziewięciu rówieśników z Gruzji. Razem analizowali kroki narodowych tańców gruzińskich, zastanawiali się nad tym, z jakiej kultury i tradycji powstały, i czy jej ślady można odnaleźć jeszcze w gruzińskiej współczesności, czy trwają już tylko w tańcu? Czy wpływy kultury masowej i globalizacji sprawią, że nasze narodowe tańce pójdą w odstawkę, i kiedyś  wszyscy będziemy podrygiwać do tej samej muzyki, wykonując identyczne ruchy, niezależnie od szerokości i długości geograficznej?

Ale w tej wymianie nie chodziło tylko o taniec. Także o fotografię – na zdjęciach uwieczniano wszystkie poczynania uczestników. A pewnie jeszcze bardziej – o wymianę doświadczeń i przyjaźń.
Różnie można rozmawiać. Nieraz bez słów – lub między słowami – da się powiedzieć znacznie więcej, bo pokonując różnice międzykulturowe, niezrozumienie, bariery, jakie tworzy tradycyjny język.

Projekt realizowany był w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Tytuł projektu: 
Dwa narody, jedna pasja. Two nations, one passion
Koordynator: 
Maciej Jankowski
Data działania: 
01 maja - 11 sierpnia 2013 r.
Realizator: 
Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST"

Podobne projekty