"Social Diplomacy. The Case of Poland. International activity of Polish NGOs"

"Social Diplomacy. The Case of Poland. International activity of Polish NGOs and their dialogue with government" ed. Grażyna Czubek, Warszawa 2002. Publikacja powstała w ramach działań grupy roboczej polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami. Zamówienia pod adresem e-mail: wm@batory.org.pl. Możliwość ściągnięcia publikacji za strony (format pdf.) This publication is a work of the working group created by Polish NGOs working abroad. Send orders to: wm@batory.org.pl or download if from the web page in pdf. format. Content: Introduction ................................................................................................................................... 3 Polish NGOs Abroad ..................................................................................................................... 4 Part 1 ............................................................................................................................................. 5 Social Diplomacy - Report on conference proceedings ................................................................ 7 Partnership in Foreign Policy ........................................................................................................ 10 Guiding Principles of Polish Non-governmental Organisations Working Abroad .......................... 18 Statement by Włodzimierz Cimoszewicz, Polish Minister of Foreign Affairs ............................... 20 Part 2 ............................................................................................................................................ 25 History of Co-operation between Polish NGOs and Foreign Partners ......................................... 27 Profiles of Selected Polish NGOs Operating Abroad ................................................................... 30 Polish NGOs and Cross-border Co-operation .............................................................................. 57 Youth Exchange between Poland, Russia, Ukraine and Belarus ................................................ 59

http://www.batory.org.pl/doc/diplomac.pdf

Wydawca

  Fundacja im. Stefana Batorego
  ul. Sapieżyńska 10a
  00-215 Warszawa
  +48 22 536 02 00
  +48 22 536 02 20
  batory@batory.org.pl
  Strona www
  Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
  - poprawa jakości polskiej demokracji
  - wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  - rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

  Fundacja wspiera różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, walką o przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obroną swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców.

  Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

  The Stefan Batory Foundation
  The goal of the Foundation is to support the development of citizenship in Poland. The priority of the Foundation's activities is to strengthen the process in which citizens have a sense of shared responsibility in the democratic process and are not expecting all their issues to be tackled by the state, but rather, organise themselves according to their needs, opinions and desires. The Foundation supports a variety of public initiatives, mainly independent non-governmental groups which are active wherever the role or capacity of the state is limite and which contribute to increased public participation in public affairs and create equal opportunities for socially marginalised groups.