"Integracja Społeczna"

"Integracja Społeczna" Pakiet Szkoleniowy nr 8 Polska wersja publikacji z serii skierowanej do osób pracujących z młodzieżą. Finansowana przez Radę Europy i Komisję Europejską w ramach programu "Szkolenie - Młodzież". Publikacja dostępna bezpłatnie w Narodowej Fundacji Programu Młodzież lub w wersji elektronicznej (format pdf) Wprowadzenie 1. Wstęp 2. Definicje 3. Jak dotrzeć do wszystkich 4. Młodzi ludzie w różnych kontekstach 5. Edukacja nieformalna jako narzędzie integracji 6. Integracyjna praca z młodzieżą w praktyce 7. Wybrane koncepcje 8. Część praktyczna - ćwiczenia 9. Bibliografia 10. Autorzy

http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Program_Mlodziez/integracja_spoleczna.pdf