Europejski portal dla małych przedsiębiorstw

Portal zawiera informacje udostępniane przez UE dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i na ich temat, począwszy od praktycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kontaktowe po odsyłacze umożliwiające nawiązywanie kontaktów. Witryna dostepna jest po polsku.

http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  European Commission
  DG Enterprise and Industry
  Communication and Information Unit R4
  BREY 13/092
  Belgia
  00 800 67 89 10 11
  http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm
  Strona www
  Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu stara się, aby polityka UE przyczyniała się do trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw działających na unijnym rynku, ułatwiała tworzenie miejsc pracy i wspierała zrównoważony rozwój gospodarczy. Zadaniem dyrekcji jest również zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego towarów. Tym samym DG przyczynia się w znaczącym stopniu do realizacji strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dyrekcja kładzie szczególny nacisk na potrzeby przemysłu wytwórczego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządza programami promującymi przedsiębiorczość i innowacyjność oraz dba, aby prawodawstwo UE wystarczającym stopniu uwzględniało interesy przedsiębiorców. Dyrekcja zajmuje się także dużą częścią przepisów prawnych (ponad 500 dyrektyw i 200 rozporządzeń) dotyczących rynku wewnętrznego towarów. Stworzyła w związku z tym narzędzie informacyjne umożliwiające przedstawienie w podziale na poszczególne sektory ogółu prawodawstwa, które wchodzi w zakres jej kompetencji − Różowa Księga (Pink Book) jest co roku uaktualniana na podstawie wszystkich najnowszych zmian w prawodawstwie.