EURES Europejskie Służby Mobilności Zawodowej

Eures to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską.Eures to międzynarodowe pośrednictwo pracy, informacja na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów. Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają: baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą. Strona zawiera przepisy przejściowe dotyczące swobodnego przepływu pracowników z, do i pomiędzy nowymi państwami Unii Europejskiej.

http://www.eures.praca.gov.pl/