Podręcznik Dobrych Praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego

„Podręcznik dobrych praktyk POKL” to publikacja, w której można przeczyatać o ciekawych pomysłach na wykorzystanie pomocy unijnej z pożytkiem dla rozwoju lokalnego. Są to przykłady innowacyjne, warte naśladowania, które realizowane były w województwie małopolskim. Znajdują się tam historie osób, które dzięki udziałowi w projektach zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje, znalazły pracę czy otworzyły własną firmę.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Documents/03_03_2010um_podrecznik_pokl%20(caly)%204.pdf