Internetowa Baza Informacyjna Służb Społecznych woj. śląskie

Baza zawiera dane na temat placówek wsparcia, organizacji społecznych oraz urzędów, działających w obszarach: pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz seniorów, profilaktyki i leczenia uzależnień, szkolnictwa specjalnego, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Wśród umieszczonych w Bazie instytucji, znaleźć można jednostki prowadzone przez organy administracji rządowej i samorządowej, fundacje, stowarzyszenia, Kościół katolicki, inne Kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prywatne oraz osoby fizyczne.

http://www.ibiss.org.pl/

Wydawca

  Euroregion Silesia
  ul. Batorego 7 (piętro I lokal nr 4 i Pietro II lokal nr 1)
  47-400 Racibórz
  32 415 64 94
  32 415 30 95 wew. 18
  info@euroregion-silesia.pl
  Strona www
  Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Silesia, poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

  Euroregion Silesia
  The Association's main aim is to mobilise cooperation within the framework of the Euroregion through programmes and projects realised in the border areas.