Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Tekst ustawy. Wyszukiwarka innych aktów prawnych również na stronie: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

http://www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html