Interaktywna Mapa Szkół Interklasy

Na stronie Polskiego Portalu Edukacyjnego można znależć mapę wszystkich szkół w Polsce.

http://mapa.interklasa.pl/

Wydawca

    Fundacja Edukacji Ekonomicznej
    Aleja Solidarności 115/2
    00-140 Warszawa
    Fundacja Edukacji Ekonomicznej działa w sferze edukacji ekonomicznej, treningu i profesjonalnego doradztwa. Fundacja współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami szkoleniowymi, nauczycielami; promuje i rozwija media lokalne; pomaga w tworzeniu nowoczesnego sektora publicznego oraz wspiera sferę organizacji pozarządowych. Fundacja organizuje działania wspomagające unowocześnianie administracji centralnej i regionalnej oraz wzmacniające pozycję i siłę samorządów lokalnych. Fundacja pozyskuje dotacje z sektora prywatnego na swoją działalność statutową oraz uczestniczy w przetargach na realizację projektów i programów dla różnych organizacji polskich i międzynarodowych. Fundacja realizuje projekty współpracy wykorzystując polskie doświadczenia na Ukrainie, na Białorusi, w Estonii, w Rosji, w Słowacji, a także w Republice Południowej Afryki, Namibii i Kenii. Fundacja powołała do życia Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej, które wspiera inicjatywy wykorzystujące technologie informatyczne. W ramach Fundacji działa Polski Portal Edukacyjny Interklasa.