Polski Portal Edukacyjny Interklasa

Zasoby Portalu obejmują wiele tematycznych serwisów edukacyjnych, ponad 5000 publikacji cyfrowych i artykułów oraz materiały audio-video; w portalu Interklasa.pl znaleźć można aktualne informacje, zbiór lektur szkolnych, multimedialne pomoce naukowe, animacje edukacyjne, testy egzaminacyjne i porady, serwisy tematyczne, setki scenariuszy lekcji i prezentacji dydaktycznych, a także Nauczycielską Internetową Księgarnię Edukacyjną, Komputerowe Szkolenie na Odległość, serwis francuskojęzycznych zasobów edukacyjnych Frantice, a także Bibliotekę Multimedialną.Interkl@sy (www.interklasa.pl/bmi). W nowym roku szkolnym 2004/2005 użytkownicy portalu będą mogli skorzystać m.in. z mechanizmu Wirtualna Klasa, z pomocą którego Interkl@sa planuje utworzenie m.in. wirtualnych klubów zainteresowań i wirtualnych, bezpłatnych korepetycji dla kandydatów na studia pochodzących z małych miejscowości i wsi.

http://www.interklasa.pl

Wydawca

    Fundacja Edukacji Ekonomicznej
    Aleja Solidarności 115/2
    00-140 Warszawa
    Fundacja Edukacji Ekonomicznej działa w sferze edukacji ekonomicznej, treningu i profesjonalnego doradztwa. Fundacja współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, organizacjami szkoleniowymi, nauczycielami; promuje i rozwija media lokalne; pomaga w tworzeniu nowoczesnego sektora publicznego oraz wspiera sferę organizacji pozarządowych. Fundacja organizuje działania wspomagające unowocześnianie administracji centralnej i regionalnej oraz wzmacniające pozycję i siłę samorządów lokalnych. Fundacja pozyskuje dotacje z sektora prywatnego na swoją działalność statutową oraz uczestniczy w przetargach na realizację projektów i programów dla różnych organizacji polskich i międzynarodowych. Fundacja realizuje projekty współpracy wykorzystując polskie doświadczenia na Ukrainie, na Białorusi, w Estonii, w Rosji, w Słowacji, a także w Republice Południowej Afryki, Namibii i Kenii. Fundacja powołała do życia Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej, które wspiera inicjatywy wykorzystujące technologie informatyczne. W ramach Fundacji działa Polski Portal Edukacyjny Interklasa.