Wyszukiwarka Funduszy UE

Wyszukiwarka funduszy europejskich. Tematycznie rzecz jest zbliżona do Eurodesku (choć nie koncentruje sie na programach dla młodzieży i pracowników młodzieżówych).

http://www.welcomeurope.com