Warunki życia i pracy w krajach EOG

Na stronach Europejskich Służb Zatrudnienia Eures można znaleźć szczegółowe informacje w języku polskim dotyczące życia i pracy w krajach EOG.

http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?strona=warunki

Wydawca

  Eures - Europejskie Służby Zatrudnienia
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Rynku Pracy
  ul. Tamka 1
  00-349 Warszawa
  Strona www
  EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:
  - międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  - informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.
  Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Co mozna znaleźć w Eures:
  - bazę ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
  - bazę CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą,
  - praktyczne informacje dotyczące życia i pracy w krajach EOG.