Europa dla obywateli - przewodnik po programie

W przewodniku po programie „Europa dla obywateli” znajdują się szczegółowe informacje na temat:
- możliwości finansowania w ramach programu „Europa dla Obywateli”;
- procedur składania wniosków;
- procedur wyboru;
- ogólnych zasad mających zastosowanie do dotacji unijnych;
- harmonogramu składania wniosków.

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000pl.pdf