Traktat na miarę XXI wieku

Witryna zawiera dokument oraz informacje w jaki sposób traktat ma usprawnić pracę instytucji europejskich (zmniejszenie liczby komisarzy), jak obywatele mogą wpływać na prawodawstwo UE (możliwość zgłoszenia projektu ustawy przez milion obywateli UE) i na co Traktat kładzie szczególny nacisk (działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka). Traktat prawdopodobnie wejdzie w życie na początku 2009 r., jeśli wcześniej ratyfikują go wszystkie państwa UE. Treść traktatu dostępna we wszystkich językach państw członkowskich.

http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:FXAC07306:PL:HTML